egginger-esel.de
1 s`Reiterle ii-aa
2 Vortrab ii-aa
3 D`r Esel ond Buschtle ii-aa
4 Musikverein Eggingen ii-aa
5 NZ Egginger Esel, Esel, Weiherhexea& Narros ii-aa
6 Kindergarten St Anna Eggingen, „Die vier Elemente ii-aa
7 NZ Ascher Hoga Ascher-Hoga
8 NZ Erminger Hohlwegtrapper Hohlweg-Trapper
9 Schlösslespfeifer Erbach Schlössles-Pfeifer
10 NV Kräuterhexen Hex,Hex-Kräuterhex
11 NZ Ringingen, 

Spuler-Weibla, Laue Fille Hischt
oder Hott-aber flott

12 NG Hetza-Hexa, Ringingen Hetza-Hexa
13 NZ Arnegger Weethexen und Hansel Arnegger Weet-Hex, Weet-Hex
14 Muskverein Einsingen Wasa-Schomberler
15 NZ Wasaschomberler Einsingen Wasa-Schomberler
16 Eggner Stroaßafeger Stroaßa-Feger
17 Hexengruppe Neu-Rum, Tirol
18 NV Borgerhau Hexa Wippingen Borger-Hau
19 Narrenzunft Jettenburg Agnes-Hexa, Lomba-Deifel
20 Spielmannszug Blaubeuren Veigele-Blau
21 NV Blaubergweibla Blaubeuren Blauberg-Weibla
22 Laubach Goischdr Laupheim Laubach-Goischdr
23 NZ Tomerdinger Feuerhexa Feuer-Hexa
24 MZ Egginger Ecko Ecko-Hoi
25 Musikverein Oberdischingen Male-Fiz
26 NZ Ulmer Bettlhexa Bettl-Hexa
27 NZ Moikäf`r Dellmensingen Moikäf`r-fliag
28 Fahrende Schotten, Dellmensingen Power-On
29 NZ Bellenberger Lacha-Dreggler 1xBellenberger, 3xLacha-Dreggler,1xGemeinsam sind wir stark
30 NZ Rauhried Weibla, Ersingen Rauhried-Weibla, Klopferle, Klopferle-Klopf,Klopf,Klopf
31 Fanfare Ulmer Spatzen Fanfare Ulmer-Spatzen
32 NZ Hilmahexa Dornstadt Hilma-Hexa
33 Kräha Weiber Laupheim Kräha Weiber des send mir-mir krähed au vor deiner Tür
34 Fleckleshäs Stetten Fleckles-Häs
35 Buschelberghexa Nersingen Buschel-Hexa
36 Spielmannszug Memmingen Hunds-Dreck
37 NZ Nesselweiber Nasgenstadt Nessel-Weiber
38

NZ Arnegger Weethexen&Hansel
"s`wird nomol g´hext"

Arnegger Weet-Hex, Weet-Hex
39 Musikverein Einsingen
„s´wird nomol g´spielt“
Wasa-Schomberler
40 Eggner Stroaßafeger
„s`wird nomol g`fegt“
Stroaßa-Feger
41 Eggner Zünfte & Älle die nomol laufet ii-aa, Ecko-Hoi